O nas

Warsztaty powstały w 1994 roku z inicjatywy Rady Gminy w Książu Wielkim.

Podstawowym celem terapii prowadzonej przez warsztat jest maksymalna poprawa sprawności psychicznej i fizycznej uczestników. Cel ten pragniemy osiągnąć poprzez terapię psychologiczną, rehabilitację ruchową jak również terapię pracą i sztuką.W zakresie poprawy sprawności psychicznej zakładamy:

-pomoc w podniesieniu poczucia własnej wartości, zaspokajanie potrzeb znaczenia i akceptacji,

-pomoc w przełamywaniu barier psychologicznych wynikających z choroby, wyzwalanie właściwych postaw i emocji,

-usprawnienie komunikacji z otoczeniem,

-kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,W zakresie poprawy sprawności fizycznej zakładamy:

-utrzymanie dobrej kondycji fizycznej uczestników warsztatu (spacery, wycieczki, gry i zabawy w grupie, ćwiczenia rozluźniające itp.)      W zakresie prowadzonej terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

-maksymalne usamodzielnienie się szczególnie w zakresie prostych codziennych zajęć,

-naukę podstawowych czynności przygotowujących do podjęcia pracy,

-osiągnięcie możliwie największej samodzielności uczestników,

-zwiększenie sprawności i ogólnej wydolności organizmu,

-zwiększenie poczucia własnej wartości i zaspokojenie potrzeb znaczenia i akceptacji poprzez wyuczenie się wykonywania różnych prac o walorach materialnych i użytkowych,

-poprawa umiejętności współżycia i współpracy z innymi ludźmi.Kolejnym ważnym celem  zajęć jest kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistej:

– nauka podstawowych czynności higienicznych (mycie, golenie, obcinanie paznokci, ubieranie się, wkładanie i zdejmowanie odzieży, sznurowanie, zapinanie guzików, zapinanie zamka błyskawicznego, korzystanie z ubikacji, umywalki itp.) W miarę postępów w terapii wprowadzamy stopniowo (kompozycja ubioru, dodatki, dobór kosmetyków, makijaż itp.) W WTZ prowadzone są zajęcia z psychologiem:

Zajęcia te mają na celu przywrócenie danej osobie zdolności nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi i dostosowania się do środowiska. Zajęcia pomagają  wyciągać wnioski i oceniać postępowanie swoje jak i kolegów, uwrażliwiają na potrzeby innych.