Pracownie


Zadania realizujemy w pracowniach tematycznych:Pracownia humanistyczna – umiejętności społecznych:

– doskonalenie podstawowych  technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) – rozwijanie kompetencji  społecznych i kształtowanie umiejętności koniecznych  w codziennym funkcjonowaniu (odczytywanie wskazań zegara, nauka posługiwania się pieniędzmi, wykorzystanie telefonu, korzystanie z komputera,  z poczty internetowej itp.)


Pracownia plastyczna:

– zajęcia w pracowni służą doskonaleniu zdolności manualnych, rozwojowi percepcji, wyobraźni i samodzielności twórczej. Zajęcia terapeutyczne plastyczna  prowadzone są  grupowo i indywidualnie  stosując różne techniki plastyczne (origami, decoupage, wycinanki, wydzieranki, malowanie, rysowanie, szydełkowanie, wykonywanie ozdób świątecznych).


Pracownia przyrodnicza: (pomoc w ogrodzie, na działce, prace porządkowe)

– głównym celem zajęć w pracowni jest poznanie różnych form hodowli roślin doniczkowych, roślin uprawnych, pielęgnacja kwiatów ozdobnych, przygotowanie działki wiosną jak i uporządkowanie jesienią (przekopanie ogródka, grabienie, sadzenie, przechowywanie zbiorów na zimę itp.), dbanie o wygląd terenu wokół budynku W.T.Z.


Pracownia stolarska:

– rozwijanie  sprawności manualnej uczestników, wykonywanie  przedmiotów  z drewna i sklejki: ramki do obrazków, kwietniki, półeczki, zabawki, ozdoby świąteczne (wycinanie, szlifowanie, klejenie, malowanie, lakierowanie itp.) oraz wszelkie naprawy sprzętu w W.T.Z.


Pracownia gospodarstwa- domowego: (pomoc w kuchni)

– samoobsługa w zakresie przygotowania pokarmów np; krojenie, obieranie, przygotowanie nakryć, sprzątanie po posiłkach, planowanie posiłków. Samoobsługa w zakresie korzystania z prostych urządzeń codziennego użytku (kuchenka gazowa, mikser  piekarnik, żelazko, pralka, itp.), zapoznawanie uczestników w podstawowe środki czystości, czyli nauka utrzymywania czystości i porządku na stanowisku pracy.


 Zajęcia z psychologiem:


Nasza strefa relaksu: