Jubileusz XX-lecia 6 batalionu dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej

W piątek 28 czerwca br. na terenie koszar wojskowych przy ul. Ułanów 43 w Krakowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu XX-lecia 6 batalionu dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej, w których brała udział reprezentacja naszych warsztatów. Na początku braliśmy udział w uroczystym Apelu przebiegającego zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym i przy akompaniamencie Orkiestry. […]