Śniadanie wielkanocne

16 kwietnia w naszej placówce odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne zorganizowane dla rodziców i opiekunów naszych uczestników. Na początku spotkania Pani Kierownik po przywitaniu gości omówiła i wyjaśniła wszelkie sprawy związane z działalnością WTZ. Następnie zaprezentowała plany działania na przyszły rok, a po złożeniu życzeń wielkanocnych wszystkich zaprosiła do spożywania […]