Szkolenie e-Xtra Kompetentni – II

20.05.2019r w siedzibie WTZ Rzędowice rozpoczęła się druga część szkoleń z obsługi komputera i umiejętnego wykorzystania go m.in w sieci oraz życiu codziennym organizowanych przez Urząd Gminy Książ Wielki współfinansowany z Funduszy Europejskich pt. “e-Xtra Kompetentni. Szkolenie drugiej grupy prowadzi pan A. Domagała.