Szkolenie e-Xtra Kompetentni – III

27.05.2019r trzecia grupa chętnych osób z naszych Warsztatów rozpoczęła cykl szkoleń organizowany przez Urząd Gminy Książ Wielki współfinansowany z Funduszy Europejskich pt. „e-Xtra Kompetentni. Szkolenie z podstaw obsługi komputera z wykorzystaniem podstawowych programów oraz umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie także odbywa się w siedzibie WTZ Rzędowice a prowadzi je również pan A. Domagała.