Szkolenie z “Pierwszej Pomocy” w W.T.Z. Rzędowicach

25 listopada 2019r w siedzibie naszych Warsztatów odbyło się kilkugodzinne certyfikowane szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego. W szkoleniu brali udział wszyscy pracownicy naszego ośrodka, wybrani uczestnicy oraz zaproszone panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim. Na zajęciach omawiane były szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy a następnie odbyła się część praktyczna, na której wszyscy bez wyjątku ćwiczyli nabyte umiejętności: udzielania pierwszej pomocy (masaż serca i sztuczne oddychanie), układanie w pozycji bezpiecznej ustalonej, pomoc w przypadku zadławienia, pomoc w przypadku zranienia i innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.