Wznowienie zajęć terapeutycznych w WTZ

Z dniem 1 czerwca 2020r. nastąpiło wznowienie zajęć terapeutycznych w Warsztatach.

W tym momencie jesteśmy na etapie pakowania i przygotowania wszystkiego do przeprowadzki.