Nowe urządzenia na wyposażeniu pracowni stolarsko-ślusarskiej:

Dzięki dofinansowaniu z „Programu wyrównywania różnic między regionami” udało się doposażyć pracownie stolarsko-ślusarską w kilka nowych urządzeń i elementów wyposażenia pracowni.

Między innymi posiadamy laser, dzięki któremu wypalamy i grawerujemy w drewnie: