Konkurs piosenki w WTZ Rzędowice

12 października bieżącego roku w WTZ zorganizowano konkurs piosenki disco polo lub biesiadnej. Zgłosiło się wielu kandydatów, a Komisja Jurorska oceniała nie tylko wybór repertuaru, ale także ruch i ubiór sceniczny. Celem konkursu było umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w zajęciach z muzykoterapii oraz choreoterapii. Tego rodzaju zajęcia wpływają na rozwój społeczny uczestników, poprawę kondycji fizycznej, świadomości własnego ciała, polepszenie koncentracji uwagi i pamięci, rozwijanie zainteresowań, samorealizacji oraz kreatywności i podnoszeniu poczucia własnej wartości. Gratulujemy wszystkim wygranym 👏🕺💃😊